Onze naam spreekt voor zich: Kracht. Sterkte.

Dat is wat wij doen: uw organisatie nóg krachtiger maken. Dat doen wij door u te helpen om de sterktes van uw mensen, hun talenten, optimaal in te zetten. Wij geloven dat iedere medewerker talenten heeft. Door die talenten goed te benutten, kunnen organisaties succesvol zijn. Voorwaarde is een goede match tussen de talenten die nodig zijn om de bedrijfsdoelstellingen te halen en de talenten die in de organisatie aanwezig zijn. Medewerkers die hun talenten kunnen inzetten, werken met plezier, leveren goede resultaten en zijn duurzaam inzetbaar. Wij maken ons er sterk voor om deze win-win-situatie te bereiken.

Onze werkwijze is heel eenvoudig: aan de hand van slechts vier stappen.

Vier stappenplan

Forte houdt van duidelijkheid en eenvoud. Daarom werken wij aan de hand van het Vier stappenplan: vier stappen voor succes in uw organisatie.

Deze vier stappen zijn:

  1. Check de missie, visie en doelstellingen van uw organisatie
  2. Analyseer de benodigde competenties en talenten
  3. Analyseer de aanwezige competenties en talenten
  4. Breng aanwezige competenties en talenten in overeenstemming met benodigde competenties, benut deze ten volle en met veel plezier!

Forte brengt uw organisatie nóg meer succes via het doorlopen van deze stappen. Doordat we ons in stap 2 en 3 allereerst richten op één specifiek team, bieden we al binnen een maand resultaat.

Hierbij per stap onze aanpak en het beoogd resultaat:

Stap Aanpak Resultaat
1. Missie, visie, doelstellingen checken Strategiesessie met directie/management team Gedeelde missie/visie/doelstellingen
2. Benodigde competenties en talenten analyseren Teamsessie(s) over benodigde competenties Overzicht kerncompetenties om doelstellingen te realiseren
3. Aanwezige competenties en talenten analyseren Analyse van aanwezige competenties en talenten d.m.v. vragenlijsten. Terugkoppeling in interactieve teamsessie(s) Inzicht op individueel en op groepsniveau van aanwezige competenties en talenten
4. Aanwezige en benodigde competenties en talenten matchen Opstellen concreet ontwikkelingsplan voor team én de organisatie om benodigde en aanwezige talenten in overeenstemming te brengen en te benutten Inzicht in mate van aanwezige match en plan van aanpak om match te verbeteren en te versterken

Stap 1: Missie, visie, doelstellingen checken

Aanpak: Strategiesessie met directie/management team Resultaat: Gedeelde missie/visie/doelstellingen

Stap 2: Benodigde competenties en talenten analyseren

Aanpak: Teamsessie(s) over benodigde competenties
Resultaat: Overzicht kerncompetenties om doelstellingen te realiseren

Stap 3: Aanwezige competenties en talenten analyseren

Aanpak: Analyse van aanwezige competenties en talenten d.m.v. vragenlijsten. Terugkoppeling in interactieve teamsessie(s)
Resultaat: Inzicht op individueel en op groepsniveau van aanwezige competenties en talenten

Stap 4: Aanwezige en benodigde competenties en talenten matchen

Aanpak: Opstellen concreet ontwikkelingsplan voor team én de organisatie om benodigde en aanwezige talenten in overeenstemming te brengen en te benutten
Resultaat: Inzicht in mate van aanwezige match en plan van aanpak om match te verbeteren en te versterken

De samenwerking is altijd op basis van co-creatie, waarbij we uitgaan van de sterktes van de organisaties én haar medewerkers. We zetten in op interactie via dynamische sessies. En natuurlijk is elke stap maatwerk.

Uiteraard gaan we graag in gesprek over datgene wat er per stap in uw organisatie al beschikbaar is en vervolgens wat er nog gedaan kan worden.

Waarom Forte?

Forte is natuurlijk niet de enige die uw organisatie helpt om talenten in uw organisatie optimaal in te zetten. Forte is wel uniek. Wij bieden namelijk:

  • Het eenvoudige vier stappenplan: u weet precies waar u aan toe bent
  • Een pragmatische manier van werken: u kunt morgen direct aan de slag met de bevindingen
  • De koppeling tussen individu en organisatie: we koppelen de talenten van uw medewerkers aan de benodigde talenten binnen uw organisatie
  • Uw organisatiedoelstelling is leidend voor ons

Wat levert Forte op?

Medewerkers die werken vanuit hun talent, werken met meer plezier, leveren goede resultaten en zijn duurzaam inzetbaar.
Dat betekent dat ook úw organisatie nog succesvoller kan zijn: betere resultaten, minder verloop, en meer werkplezier.

Ervaringen van eerdere klanten van Forte:

Rita Verduin - HR Manager FRISS:
"FRISS is door Forte in vier stappen meegenomen in het vormgeven van talentmanagement. De strategiesessie was kort en krachtig. Linda en Marion hebben op speelse wijze ons plan helpen visualiseren. Met deze stip op de horizon konden we het talent dat we op termijn nodig hebben bepalen en een match maken met het talent dat we nu al in huis hebben. Wij hebben een pilot gedaan met één van onze teams. De talentenscan op individueel niveau gaf inzicht in de sterktes en ontwikkelpunten van onze mensen in relatie tot ons strategisch plan. De begeleiding van dit proces door Linda en Marion was energiek en praktisch. Inmiddels hebben we onze recruitmentaanpak aangepast en leggen we meer nadruk op de voor FRISS noodzakelijke competenties om onze doelstellingen te bereiken."

Wie is Forte?

Forte is opgericht door Marion van den Wittenboer en Linda Harleman. Twee ondernemers, met jarenlange ervaring in het HR-werkveld. En toch ontmoetten ze elkaar niet op het werk, maar op de atletiekbaan. Tijdens het hardlopen. Ze merkten al snel dat ze, naast de raakvlakken in de sport, ook op werkvlak elkaar konden versterken. Hun talenten vullen elkaar aan: Marion is analytisch en zorgvuldig, Linda daadkrachtig en sociaal. Zo werd Forte geboren.

Wie is Marion?

Plezier en voldoening halen uit je werk. Dat gun ik iedereen: dat werk niet (alleen) als belasting wordt ervaren, maar dat je er energie van krijgt. Wat zou de wereld er dan een stuk leuker uitzien. Als je kunt werken vanuit je talenten en als je ziet dat jouw kwaliteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie waar je voor werkt, dan ben je een heel eind op de goede weg. De vervelende taken, die er natuurlijk ook zijn, neem je dan makkelijker op de koop toe. Ik geniet ervan om vanuit Forte hieraan te werken en zowel voor de organisatie als voor de individuele medewerker een positieve verandering op gang te brengen.

Ik ben analytisch en zorgvuldig. Zonder oog voor details te verliezen, kan ik goed de hoofdlijnen onderscheiden en de rode draad blootleggen. Ik bekijk een situatie van verschillende kanten en stel kritische vragen. Ik kan de kern van de zaak goed verwoorden en overbrengen. Duidelijk en met compassie. Daar komt mijn zorgvuldigheid om de hoek kijken. Ook bewaak ik graag het proces en let ik op de juiste punten en komma's. Verder ben ik resultaatgericht, heb een goed gevoel voor verhoudingen en denk graag buiten de gebaande paden om nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Als arbeids- en organisatiedeskundige ben ik gespecialiseerd in gezond en met plezier werken. Al ruim 20 jaar werk ik in "Arboland": ik adviseer over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in organisaties, ik onderzoek de werkbeleving van medewerkers, ik train en coach leidinggevenden om het beste uit hun mensen te halen en verzuim te voorkomen. Ik heb bij diverse arbodiensten gewerkt en projecten gedaan bij allerlei soorten bedrijven en organisaties: groot en klein, bouw, overheid, onderwijs, zorg, productie, logistiek. Sinds 2010 werk ik als zelfstandig professional en houd ik me vooral bezig met Duurzame Inzetbaarheid, Psychosociale Arbeidsbelasting, Werkdruk & Werkplezier. Samenwerken vind ik belangrijk en daarom onderneem ik bij voorkeur samen met anderen.

Wie is Linda?

Iedereen heeft talenten - de kunst is alleen om die op de juiste plek op het juiste moment in te zetten. Het klinkt zo eenvoudig. Toch gebeurt het lang niet altijd. Want vaak genoeg stellen we al heel snel een vacature voor een nieuwe medewerker 'van buiten', of huren een externe in, 'omdat we de juiste capaciteit zelf niet in huis hebben'. Niet in huis: is dat altijd wel zo? We hebben zoveel onbekend talent! Ik vind het prachtig om organisaties te bewegen om de talenten van hun huidige medewerkers inzichtelijk te maken. Vervolgens kunnen zij deze medewerkers hierop inzetten, hierop coachen en aanspreken. Juist dán komen deze medewerkers tot bloei en zo bereik je als organisatie nog beter en sneller je doelen. Fantastisch als juist dat 'onbekend talent' ingezet wordt; een win-win voor zowel medewerker als werkgever! Vanuit Forte breng ik deze positieve beweging graag nog een stuk verder. Op naar een werkwereld waarin we ons bewust zijn van onze talenten en deze optimaal inzetten!

Ik ben daadkrachtig en sociaal. Als je mij een duidelijk doel voor ogen stelt, stroop ik mijn mouwen op en ga aan de slag. Door vragen te stellen, de juiste contacten te leggen en door te onderzoeken wat er al aanwezig is. Samen met anderen zorg ik ervoor dat we het gestelde doel realiseren. Niet als een olifant in een porseleinkast, maar juist met respect voor bestaande verhoudingen. In korte tijd zet ik zo mooie resultaten neer. Resultaten die ook echt toepasbaar zijn in de praktijk. Voor dikke rapporten moet je niet bij mij zijn, wel voor een gedragen resultaat dat écht werkt.

Als (internationaal) bedrijfskundige werk ik altijd vanuit het hoger gelegen doel: 'wat wil je hiermee bereiken?'. Dit maakt ook dat ik me het liefst beweeg in organisaties die zich kenmerken door een resultaatgerichte cultuur. Inmiddels heb ik ruim 15 jaar ervaring in het ontwikkelen van- en sturen op gedrag. Ik adviseer en leid projecten over onderwerpen zoals talentmanagement, leiderschap, competentiemanagement en performancemanagement. Daarnaast train ik leidinggevenden over het coachen en sturen op gedrag. Sinds 2011 werk ik als ondernemer en leg ik de nadruk op Talentmanagement. Zowel in adviestrajecten als op interim-basis. Hierbij zoek ik voortdurend naar mooie verbindingen, onder andere met andere ondernemers.